V tejto kategórii nájdete najpokrokovejšie omietky a farby súčasnosti. Kombinujú v sebe desiatkami rokov osvedčené silikónové materiály a inovačné hybridné nanospojivá na anorganickej a organickej báze. Vytvárajú kremíkové nanoštruktúry s hustou trojdimenzionálnou sieťou. To umožňuje fasádam efektívnejšie odolávať znečisteniu a poveternostným vplyvom. Výsledkom sú trvácnejšie a dlhodobo čisté fasády.

Navyše sú vybavené špeciálnymi mikrokapsulami s aktívnymi algicídnymi a fungicídnymi látkami. Tie zaručia najdlhšiu chemickú odolnosť proti plesniam a riasam. V porovnaní s bežnými biocídnymi látkami, ktoré sa viac vymývajú, sú priateľskejšie k životnému prostrediu.

Copyright © 2021 Ing. Jaroslav Horváth – HOPEX  |  Všetky práva vyhradené

Add to cart