Ultrahĺbková penetrácia koncentrát

Bezfarebný základný náter pod farby; pre veľmi savé, pórovité ale aj jemne kriedujúce povrchy

  • Len ťažko nájdete penetráciu, ktorá tak účinne reguluje nasiakavosť a spevňuje podklad
  • Pre nasiakavé, pórovité i hrubšie povrchy
  • Koncentrát na báze špeciálnej nanodisperzie s extrémnou schopnosťou kotvenia do podkladu
  • Riedi sa vodou v pomere 1:4
  • Top ekologický produkt bez emisií a rozpúšťadiel

6,90 € s DPH /  1 kg  (20-25 m2)

22,50 € s DPH /  5 kg  (100-125 m2)

konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácii s predajcom

Kategórie:

Vyplňte prosím nezáväznú objednávku. Po jej odoslaní Vám obratom zašleme na schválenie cenovú ponuku.


Popis

POLYTEX Ultrahĺbková penetrácia koncentrát (PENAD NANO)


Použitie výrobku: Pre nasiakavé a pórovité podklady ako napr. cementové a vápenno-cementové omietky, sadrové omietky, výspravkové hmoty, betón – pre nové, ale aj predtým natierané.
Vhodný aj na spevnenie jemne kriedujúcich povrchov – staršie nátery, menej kvalitné stierky, výspravkové hmoty a pod.
Pre exteriér a interiér.

Limity: Výrobok nie je určený pre nesavé povrchy.

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy schnutia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +300C, na priamom slnku, daždi a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.

Doba schnutia/vrstva: 4-6 hodín (200C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu).
Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.

Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý – zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. Koncentrát narieďte vodou v pomere 1:4 (1 kg koncentrátu + 4 litre vody, 5 kg koncentrátu + 20 litrov vody).

Nanášanie materiálu: Aplikujte rovnomerne valčekom, štetcom alebo nízkotlakovým striekaním, v jednej alebo viacerých vrstvách nanášaných “mokré do mokrého”, smerom zdola nahor, pričom prostriedok nesmie stekať.
Nanášať až pokiaľ nie je podklad nasýtený, ale na povrchu nesmie ostávať nevsiaknutý materiál.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.