Nano-silikónová fasádna farba

Špeciálna farba s nanokremíkovou technológiou pre dlhodobo čisté fasády bez plesní a rias

  • Vašej fasáde dodá exkluzívnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a znečistením
  • Dokonalé spojenie osvedčených silikónových materiálov s najpokrokovejšími technológiami
  • Obsahuje ochranu proti plesniam a riasam vo forme špeciálnych zapuzdrených mikrokapsúl
  • Má dobrú priľnavosť k väčšine fasádnych povrchov – novým ale aj predtým natieraným
  • Top voľba na renováciu zatepľovacích systémov a fasády s vyšším rizikom vzniku plesní a rias

49,80 € s DPH /  6 kg  (18-21 m2)

143,40 € s DPH /  18 kg  (55-65 m2)

ceny platia pre biely odtieň, konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácii s predajcom


Popis

POLYTEX Nano-silikónová fasádna farba (ACTIN THERMO SAN)


Použitie výrobku: Na exkluzívnu ochranu a farebné riešenie fasád s najvyššími nárokmi na odolnosť voči poveternostným vplyvom, špine a mikrobiologickému napadnutiu.
Ideálna pre fasády s problémovou údržbou alebo vyššou pravdepodobnosťou intenzívneho rozvoja plesní a rias – viacpodlažné budovy, domy bez dostatočného prekrytia, na sever orientované fasády, stavby v blízkosti lesov a polí.
Pre výbornú paropriepustnosť ju možno použiť aj na nátery historických a pamiatkovo chránených objektov, budov v starých centrách miest, kaštieľov a kostolov.
Univerzálne použiteľná na omietky, zatepľovacie systémy, betón a iné bežné fasádne povrchy – nové, ale aj predtým natierané silikónovými, silikátovými a disperznými farbami.

Limity: Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda.

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy schnutia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +300C, na priamom slnku, daždi a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.
Teplota povrchu musí byť minimálne 30C nad rosným bodom.

Doba schnutia/vrstva: 4-6 hodín (200C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu).
Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.

Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý – zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.

Príprava podkladu: Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody (max. 0,9 litra na 18 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro).
Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže (so zhodným dátumom výroby) alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží.

Nanášanie materiálu: Farbu aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním v 2 vrstvách.
Farbu možno nanášať aj striekaním. Voľba parametrov pri striekaní závisí na individuálnych potrebách
a vlastnostiach zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch.
Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia.
Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.