Hygienický interiérový email

Špeciálny vysokoodolný náter s technológiou iónov striebra pre bezpečné a hygienické steny bez mikróbov a plesní

  • Profesionálna antimikróbna farba na steny, kde dochádza k častému kontaktu osôb s ich povrchom alebo je plánovaná pravidelná dezinfekcia stien
  • Spĺňa najvyššie estetické i hygienické štandardy
  • Mimoriadna odolnosť voči opakovanému mokrému čisteniu (EN 13300)
  • Ničí 99,99% baktérií (JIS Z2801)
  • Trvale rezistentná proti plesni (EN 15457)
  • Odolná voči bežným dezinfekčným prostriedkom (EN 13529)
  • Vhodná pre priamy styk so suchými potravinami
  • Spĺňa požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľné nátery stien
  • Certifikovaná pre zdravotnícke, farmaceutické, potravinárske a veterinárne prevádzky, veľkokuchyne a priestory so zvýšenou relatívnou vlhkosťou

57,60 € s DPH /  6 kg  (20-23 m2)

187,20 € s DPH /  20 kg  (65-75 m2)

ceny platia pre biely odtieň, konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácii s predajcom

Vyplňte prosím nezáväznú objednávku. Po jej odoslaní Vám obratom zašleme na schválenie cenovú ponuku.


Popis

POLYTEX Hygienický interiérový email (ACTIN H PREMIUM)


Použitie výrobku: Pre kvalitné biele a farebné hygienické nátery vnútorných stien a stropov, kde dochádza ku kontaktu s vodou alebo je potreba častejšieho čistenia a dezinfekcie stien.
Top voľba do kuchýň a kúpeľní, kde môže zvýšená vlhkosť spôsobiť rozvoj škodlivých mikroorganizmov.
Spĺňa požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľné nátery stien.
Certifikovaný pre profesionálne použitie v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi, pre zdravotnícke zariadenia (operačné sály, JIS, lekárske ambulancie, laboratória a oddelenia mikrobiológie, biochémie, hematológie, imunológie), potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky.
Osvedčený pre priestory so zvýšenou relatívnou vlhkosťou ako veľkokuchyne, práčovne, sušiarne podzemné garáže, kúpele a aquaparky.
Vhodný najmä na pevné nepieskujúce minerálne omietky, kvalitné nekriedujúce disperzné stierky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek a staršie pevné matné nátery.

Limity: Nie je vhodný na podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár, napríklad sanačné omietky.
Nemôže byť permanentne vystavený vode.

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy schnutia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +300C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.
Teplota povrchu musí byť minimálne 30C nad rosným bodom.

Doba schnutia/vrstva: 4-6 hodín (200C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu).
Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.

Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, nosný, pevný, dostatočne vyzretý – zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.

Príprava podkladu: Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody (max. 1 liter na 20 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro).
Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže (so zhodným dátumom výroby) alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží.

Nanášanie materiálu: Náter aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách.
Náter je možné nanášať aj striekaním. Voľba parametrov pri striekaní závisí na individuálnych potrebách a vlastnostiach zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Údržba náteru: Čistenie náteru je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch.
Povrch čistite vodou alebo neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom; s mäkkým štetcom, špongiou alebo handrou.
Po čistení osušte.