Elastická fasádna farba

Špeciálna vysokopružná farba pre renováciu fasád a veľkých betónových objektov

  • Dokáže vyplniť a sanovať vlasové trhlinky
  • Nepopraská na miestach, kde je nanesená silnejšia vrstva
  • Mimoriadna životnosť a najvyššia stálosť farieb
  • Obsahuje ochranu proti plesniam a riasam vo forme špeciálnych zapuzdrených mikrokapsúl
  • Ideálna na renováciu všetkých starších pevných náterov a omietok
Najlepšia farba na sanáciu zatepľovacích systémov s trhlinkami

49,80 € s DPH /  6 kg (17-20 m2)

143,40 € s DPH /  18 kg (50-60 m2)

ceny platia pre biely odtieň, konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácii s predajcom

Kategórie:

Vyplňte prosím nezáväznú objednávku. Po jej odoslaní Vám obratom zašleme na schválenie cenovú ponuku.


Popis

POLYTEX Elastická fasádna farba (ACTIN THERMO)


Použitie výrobku: Pre veľmi trvácnu ochranu a farebné riešenie všetkých pevných fasádnych povrchov vrátane povrchov s výskytom vlasových trhlín.
Ideálna pre nátery povrchov s veľmi hrubou štruktúrou, kde nepopraská ani pri vyšších nánosoch.
Výborná tiež na nátery pohľadového betónu a panelových domov.
Obzvlášť vhodná na renovačné nátery zatepľovacích systémov.

Limity: Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda.
Farba nie je vhodná na podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár, napríklad historické objekty.

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy schnutia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +300C, na priamom slnku, daždi a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.
Teplota povrchu musí byť minimálne 30C nad rosným bodom.

Doba schnutia/vrstva: 4-6 hodín (200C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu).
Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia.

Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý – zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.

Príprava podkladu: Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody (max. 0,9 litra na 18 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro).
Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže (so zhodným dátumom výroby) alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží.

Nanášanie materiálu: Farbu aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním 2-3 vrstvách.
Farbu možno nanášať aj striekaním. Voľba parametrov pri striekaní závisí na individuálnych potrebách
a vlastnostiach zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch.
Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia.
Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.