Polystyrénový zatepľovací systém

Polystyrénový zatepľovací systém

 

Certifikovaný zatepľovací systém na báze polystyrénu

  • Certifikovaný, na báze polystyrénu
  • Na zateplenie novostavieb aj starších budov
  • Osvedčený a najviac používaný variant zateplenia
  • Životnosť testovaná na minimálne 25 rokov

Cena na vyžiadanie

Kategórie:

Vyplňte prosím nezáväznú objednávku. Po jej odoslaní Vám obratom zašleme na schválenie cenovú ponuku.


Popis

POLYTEX Polystyrénový zatepľovací systém (POLYTEX-THERM)


Zamýšľané použitie výrobku: Tento ETICS sa uplatňuje ako vonkajšia izolácia stien budov.
Tieto steny sú vytvorené murovaním (z tehál, blokov, kameňa …) alebo z betónu (monolitického alebo z prefabrikovaných panelov).
Predtým, než je ETICS uplatnený, je potreba overiť vlastnosti stien, najmä pokiaľ ide o podmienky pre triedu reakcie na oheň a upevnenie ETICS buď lepením, alebo pomocou mechanického kotvenia.
ETICS je navrhovaný tak, aby dodával stenám zodpovedajúcu tepelnú izoláciu.
ETICS je tvorený nenosnými konštrukčnými súčasťami.
Nepôsobí priamo na zvýšenie stability steny, na ktorej je aplikovaný, ale pôsobí na zvýšenie odolnosti proti vplyvom počasia.
ETICS môže byť použitý ako na nových, ako aj na existujúcich (rekonštruovaných) vertikálnych stenách.
Môže byť tiež použitý na horizontálnych alebo naklonených povrchoch, ktoré nie sú vystavené dažďovým zrážkam.
Účelom ETICS nie je zaisťovanie neprievzdušnosti budovy.
Výber spôsobu upevnenia závisí od vlastností podkladu, ktorý môže vyžadovať úpravu (pozri článok. 7.2.1 ETAG 004) a musí byť vykonaný v súlade s národnými požiadavkami.
Tento ETICS patrí podľa Technickej správy EOTA č. 034 do kategórie S / W2.